Alpha trúng thầu gói "Thi công xây dựng Viện kiểm sát nhân dân Phú Riềng, tỉnh Bình Phước"

Alpha trúng thầu gói

Alpha trúng thầu gói "Thi công xây dựng Viện kiểm sát nhân dân Phú Riềng, tỉnh Bình Phước"

09:49 - 20/02/2020

 Thi công xây dựng Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ. Giá trị gói thầu 13.5 tỷ.

Ngày khởi công 03/12/2019

Nha may so 1 Tuyen Quang LGG
Thi công bể nước 1.200m3 tại DABACO Tuyên Quang
Khởi công xây dựng Nhà máy thủy sản Nutreco Hoàn Sơn - Bắc Ninh