Thi công bể nước 1.200m3 tại DABACO Tuyên Quang

Thi công bể nước 1.200m3 tại DABACO Tuyên Quang

Thi công bể nước 1.200m3 tại DABACO Tuyên Quang

14:54 - 05/03/2020

Nha may so 1 Tuyen Quang LGG
Khởi công xây dựng Nhà máy thủy sản Nutreco Hoàn Sơn - Bắc Ninh
Alpha trúng thầu gói "Thi công xây dựng Viện kiểm sát nhân dân Phú Riềng, tỉnh Bình Phước"

Có kinh nghiệm trong việc thi công bể nước ngầm, đồng thời được Chủ đầu tư tin tưởng. Ngày 03/3/2020, Chủ đầu tư chỉ định Alpha thi công bể nước ngầm 1.200m3 tại dự án DABACO Tuyên Quang (xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).