Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình và thiết bị công trình Trụ sở viện

kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng – tỉnh Bình Phước.

Địa điểm xây dựng: thị trấn Đức Phong  – huyện Bù Đăng – tỉnh Bình Phước.

Chủ đầu tư: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình Phước.

Khởi công: 02/2018.

Hoàn thàng: 04/2019.

Các hạng mục chính:

  1. Nhà làm việc: tổng diện tích sàn 1.100m2
  2. Nhà để xe, Nhà bảo vệ
  3. Hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, điều hòa thông gió.
  4. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật.