Lĩnh vực thi công xây dựng

Lĩnh vực thi công xây dựng

Hiển thị

Alpha trúng thầu gói "Thi công xây dựng Viện kiểm sát...

 Thi công xây dựng Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ. Giá trị gói thầu 13.5 tỷ. Ngày khởi công 03/12/2019