Dự án DABACO Hà Nam

CÔNG TRÌNH: KHU CN TẬP TRUNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO DABACO HÀ NAM

Địa điểm xây dựng: xã Nhân Chính - huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH DABACO Hà Nam.

Diện tích khu đất: 30.000m2

Một số hạng mục chính mà Alpha thi công phần xây dựng:

  1. Đường giao thông nội bộ
  2. Bể nước ngầm 600m3.
  3. Hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước.
  4. Kè ao, hồ

 Và các hạng mục khác…