Nasaco Hà Nam

CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI NASACO HÀ NAM

Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi NASACO Hà Nam.

Diện tích khu đất: 40.000m2

Một số hạng mục chính mà Alpha thi công phần xây dựng:

  1. Nhà kho thành phẩm có mái che: 543m2
  2. Móng tháp máy: 840.4m2
  3. Móng Silo: 1.500m2
  4. Lò hơi: 200m2
  5. Bệ nâng: 504m2.
  6. Bàn cân xe: 144m2

Và các hạng mục khác…