Trại Gà DABACO Bình Phước

TÊN CÔNG TRÌNH: KHU CHĂN NUÔI GÀ GIỐNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO DABACO BÌNH PHƯỚC

Tổng diện tích dự án: 23ha.

Khởi công: 01/2018.

Hoàn thành: 04/2019.

Giá trị hợp đồng: 58,57 tỷ đồng.

Các hạng mục chính Alpha thi công:

  • Nhà điều hành + Nhà ăn.
  • Nhà ở công nhân 16 gian.
  • Nhà trạm điện, Nhà kho cơ khí, Nhà khử trùng, Nhà kho cám, Nhà kho thuốc...
  • Hệ thống cấp điện tổng thể.
  • Sân, đường giao thông nội bộ, cổng hàng rào...