Trạm BTS Viettel - Myanmar

Dự án: Xây dựng Hạ tầng viễn thông tại Myanmar.

Chủ đầu tư: Telecom international Myanmar company limited.